Ons manifest

Het mondiale voedselsysteem is hard toe aan een nieuw hoofdstuk. Een flink aantal partijen heeft elkaar gevonden onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw' en schreef hierover een manifest. Op de Landelijke Voedseltop in januari is het in ontvangst genomen door Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam. Nieuwe ondertekenaars blijven welkom, intussen maken de initiatiefnemers  zich op voor het schrijven van een Plan van Aanpak.

 

Download hier het manifest  >

Onderteken hier het manifest

  * verplichte velden

  Ondersteuners van het manifest 

  Manifest op de Voedseltop 

  Op 26 januari waren we met 5 vertegenwoordigers van het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw aanwezig op de landelijke Voedseltop in Den Haag. Onze missie daar was om aan staatssecretaris Van Dam het manifest over natuurinclusieve landbouw aan te bieden, waarvoor de conferentie in Den Bosch op 22 november de aftrap had gevormd. Sindsdien was het geschreven met input vanuit verschillende betrokken organisaties en losse spelers. Op deze site kan men het manifest ondertekenen. In slechts 4 dagen tijd hadden al honderden individuen en ruim honderd organisaties hun steun expliciet kenbaar gemaakt. Voor ons onderstreepte die respons opnieuw dat er breed en dynamisch draagvlak is voor de koers die in het manifest natuurinclusieve landbouw geformuleerd staat. Ook gaf het ons het vertrouwen om een inclusief geluid te laten horen in dit uiterst exclusieve gezelschap - 'de 150 belangrijkste belissers uit de Nederlandse voedselwereld'. Het feit dat er voor ons als team uiteindelijk een plenair moment gereserveerd was, was op zich al een erkenning door de organisatie dat hier 'muziek' in zit.

  Reactie Van Dam 

  Het moment zelf verliep zonder meer naar tevredenheid. Staatssecretaris Van Dam liet zich door ons toespreken, nam het manifest aan en verwees in zijn antwoord expliciet naar het inhoudelijke belang van een natuurinclusieve landbouw. Daarbij gaf hij aan dat duurzame landbouw niet kan bestaan zonder een goede relatie met de natuur. Ook noemde hij de grote waarde van de steun vanuit de samenleving, en gaf aan graag met ons verder te praten. 

   

  Rol van natuurinclusieve inbreng

  Inhoudelijk vormde onze natuurinclusieve inbreng wel een contrastkleur in het zichtbare spectrum van de voedseltop. Daarin domineerden de meer industriële ketenpartijen, terwijl er vanuit het maatschappelijke middenveld wel beweging te zien was rond 'zachte' thema's als gezondheid en bewustzijn. Een heuse rol voor bijvoorbeeld boeren, consumenten en jongeren was ter plekke nog niet zichtbaar, en daar hopen we als brede beweging richting natuurinclusieve landbouw structureel verandering in te kunnen brengen. 

  Netwerkdag 21 en 22 november

  De Netwerkdag was een groot succes.
  Hieronder kun je de livestreams terug kijken, foto’s van de dag bekijken en lezen wat de media erover schrijft:
   

      

  Joel Salatin op 22 november
  bij de HAS in den Bosch   

  Pitches op 22 november
  bij de HAS in den Bosch 

  GPTV

  Foto's gemaakt door Johan Horst

  Netwerk Natuurinclusieve Landbouw: wie en waarom?

   

  Wie?

  Het mondiale voedselsysteem is hard toe aan een nieuw hoofdstuk. In Nederland vinden steeds meer partijen elkaar om dat te gaan schrijven onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw'.

  Wij zijn energieke burgers, samengevat in partijen op het gebied van landbouw, natuur, overheid en burgerparticipatie. Onder het kopje partners kun je vinden wie zich reeds bij dit netwerk hebben aangesloten. Iedereen kan meedoen! Meld je aan met een mail naar info@natuurinclusievelandbouw.nl .

   

  Wat?

  Wij denken dat natuur en landbouw elkaar veel meer kunnen (én moeten!) versterken, waardoor meer biodiversiteit zal ontstaan, zowel op het gebied van flora, fauna als voedsel.  De basis hiervoor ligt letterlijk in de bodem.

   

  Hoe?

  Wij hebben koers gezet naar 1 januari 2018 als aftrap van Nederland als Levend Lab voor Natuurinclusieve Landbouw. Dit voorjaar heeft de eerste netwerkbijeenkomst natuurinclusieve landbouw in Driebergen plaatsgevonden. Daar ontstond het initiatief om te bouwen aan een "Bottom-up Topsector Natuurinclusieve Landbouw". De werkconferentie van 21 en 22 november met Joel Salatin werd de volgende stap om de beweging naar natuurinclusieve landbouw te verbreden en te versterken. Op 16 januari schreven we samen aan het manifest en werken we aan de actieagenda. Dit zijn enkele van de vele haltes op onze route.