Plan van Aanpak valt in goede aarde

Op 23 oktober tijdens de Dutch Design Week, presenteerde de kerngroep van het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw het Plan van Aanpak aan het grote publiek. Het werd warm ontvangen en leverde goede aanvullingen op. Het Netwerk ziet zijn meerwaarde vooral in het faciliteren van koplopers. Dit zijn individuen of teams die samenwerken als boeren en tuinders, verwerkers, vermarkters, distributeurs en consumenten én nieuwe praktijken die bestaande hokjes overstijgen. Koplopers willen ook leren en organiseren zich op landelijk niveau rondom een vraagstuk en laten zich met scholing en coaching ondersteunen.

Themalabs en regiolabs
Hiervoor wil het Netwerk een structuur ontwikkelen van een aantal Living Labs. Daarin draait het om verschillende thema's, terug te vinden in het plan van aanpak. In deze themalabs sparren diverse regio’s met elkaar om elkaar en de thuisbasis te verbeteren. Intussen komt een groeiend aantal provincies  in beweging om ruimte voor natuurinclusieve innovaties te scheppen, in de regionale labs. Deze kunnen gaan fungeren als kweekvijvers, waarmee het Netwerk actief uitwisselt.

Volgende etappes
Na deze vruchtbare toets kan er in principe een kwartiermaker aan de slag. Op 1 januari 2018 volgt de aftrap van de planuitvoering, die met een event zal worden onderstreept. Als bonus leverde de werksessie in Eindhoven bovendien een nieuw initiatief op. Maandelijks stelt iemand zijn of haar initiatief open voor een bedrijfsbezoek, zodat we direct in de praktijk kunnen uitwisselen. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden als bezoeker - hou daarvoor de Facebook-pagina Netwerk Natuurinclusieve Landbouw in het oog.

  
  

Download de presentaties en het verslag hier:

Verslag van de dag  Overall presentatie

Bas Volkers  Lopke Meekes  Martina Florians

Matthijs Bosman  Frans Verouden  Anne van Doorn

 

Ondersteuners van het manifest 

Manifest op de Voedseltop 

Op 26 januari waren we met 5 vertegenwoordigers van het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw aanwezig op de landelijke Voedseltop in Den Haag. Onze missie daar was om aan staatssecretaris Van Dam het manifest over natuurinclusieve landbouw aan te bieden, waarvoor de conferentie in Den Bosch op 22 november de aftrap had gevormd. Sindsdien was het geschreven met input vanuit verschillende betrokken organisaties en losse spelers. Op deze site kan men het manifest ondertekenen. In slechts 4 dagen tijd hadden al honderden individuen en ruim honderd organisaties hun steun expliciet kenbaar gemaakt. Voor ons onderstreepte die respons opnieuw dat er breed en dynamisch draagvlak is voor de koers die in het manifest natuurinclusieve landbouw geformuleerd staat. Ook gaf het ons het vertrouwen om een inclusief geluid te laten horen in dit uiterst exclusieve gezelschap - 'de 150 belangrijkste belissers uit de Nederlandse voedselwereld'. Het feit dat er voor ons als team uiteindelijk een plenair moment gereserveerd was, was op zich al een erkenning door de organisatie dat hier 'muziek' in zit.

 

Download hier het manifest  >

Reactie Van Dam 

Het moment zelf verliep zonder meer naar tevredenheid. Staatssecretaris Van Dam liet zich door ons toespreken, nam het manifest aan en verwees in zijn antwoord expliciet naar het inhoudelijke belang van een natuurinclusieve landbouw. Daarbij gaf hij aan dat duurzame landbouw niet kan bestaan zonder een goede relatie met de natuur. Ook noemde hij de grote waarde van de steun vanuit de samenleving, en gaf aan graag met ons verder te praten. 

 

Rol van natuurinclusieve inbreng

Inhoudelijk vormde onze natuurinclusieve inbreng wel een contrastkleur in het zichtbare spectrum van de voedseltop. Daarin domineerden de meer industriële ketenpartijen, terwijl er vanuit het maatschappelijke middenveld wel beweging te zien was rond 'zachte' thema's als gezondheid en bewustzijn. Een heuse rol voor bijvoorbeeld boeren, consumenten en jongeren was ter plekke nog niet zichtbaar, en daar hopen we als brede beweging richting natuurinclusieve landbouw structureel verandering in te kunnen brengen. 

Netwerkdag 21 en 22 november

De Netwerkdag was een groot succes.
Hieronder kun je de livestreams terug kijken, foto’s van de dag bekijken en lezen wat de media erover schrijft:
 

    

Joel Salatin op 22 november
bij de HAS in den Bosch   

Pitches op 22 november
bij de HAS in den Bosch 

GPTV

Foto's gemaakt door Johan Horst

Netwerk Natuurinclusieve Landbouw: wie en waarom?

 

Wie?

Het mondiale voedselsysteem is hard toe aan een nieuw hoofdstuk. In Nederland vinden steeds meer partijen elkaar om dat te gaan schrijven onder de noemer 'natuurinclusieve landbouw'.

Wij zijn energieke burgers, samengevat in partijen op het gebied van landbouw, natuur, overheid en burgerparticipatie. Onder het kopje partners kun je vinden wie zich reeds bij dit netwerk hebben aangesloten. Iedereen kan meedoen! Meld je aan met een mail naar info@natuurinclusievelandbouw.nl .

 

Wat?

Wij denken dat natuur en landbouw elkaar veel meer kunnen (én moeten!) versterken, waardoor meer biodiversiteit zal ontstaan, zowel op het gebied van flora, fauna als voedsel.  De basis hiervoor ligt letterlijk in de bodem.

 

Hoe?

Wij hebben koers gezet naar 1 januari 2018 als aftrap van Nederland als Levend Lab voor Natuurinclusieve Landbouw. Dit voorjaar heeft de eerste netwerkbijeenkomst natuurinclusieve landbouw in Driebergen plaatsgevonden. Daar ontstond het initiatief om te bouwen aan een "Bottom-up Topsector Natuurinclusieve Landbouw". De werkconferentie van 21 en 22 november met Joel Salatin werd de volgende stap om de beweging naar natuurinclusieve landbouw te verbreden en te versterken. Op 16 januari schreven we samen aan het manifest en werken we aan de actieagenda. Dit zijn enkele van de vele haltes op onze route.